Feeling4Coaching - lifecoaching - persoonlijke ontwikkeling - lifedesign
 
Welkom bij 
Feeling4Coaching
 
 
LifeCoaching  
Persoonlijke ontwikkeling
LifeDesign
 
 
 
 
 
 
 
 
In je leven kan er een moment komen dat je diverse zaken op een rij wilt zetten. Dat er een behoefte ontstaat aan een verfrissend klankbord, zodat
er zaken naar voren kunnen komen, op een rij komen, er vervolgens keuzes gemaakt kunnen worden en trajecten ingezet kunnen worden.
Die zaken kunnen op 4 levensgebieden van de mens liggen. Vandaar de naam Feeling4Coaching.
 
Om die 4 levensgebieden te visualiseren wordt hiervoor regelmatig de levensboom gebruikt. Ze zijn als volgt te beschrijven:
 
1. De interpersoonlijke sfeer: dat is ons innerlijk met onze emoties, 
   behoeftes, mentale en lichamelijke gesteldheid; deze wordt        gesymboliseerd door de wortels, de stam en de onderste takken van de boom.
 
2. De interpersoonlijke sfeer van onze privérelaties: dat zijn onze relaties
   met andere mensen, vrienden, vriendinnen, familie, gesymboliseerd door
   de takken en bladeren in het midden van de boom, aan de rechterkant.
 
3. De interpersoonlijke sfeer van onze maatschappelijke relaties:
   die bestaat uit de relaties die we hebben met mensen op het werk:
   collega's, leidinggevenden of een studie en op school: leraren, mede-
   studenten, docenten, leerlingen. Deze worden gesymboliseerd door de
   takken en bladeren in het midden van de boom aan de linkerkant.
 
4. De transpersoonlijke sfeer: het gebied van intuïtie, creativiteit,
   spiritualiteit, natuur en filosofie, gesymboliseerd door de takken en
   bladeren in de kruin.
 
Op elk van deze sferen werkt Feeling4Coaching
Met als doel inzicht te geven en bewustwording te krijgen over: o.a. behoeftes, verlangens, talenten, valkuilen, uitdagingen, allergieën, kwaliteiten, belemmeringen, overtuigingen, mate van zelfvertrouwen
en faalangst.
 
Je krijgt door coaching de gelegenheid jezelf te leren kennen in positieve zin en te voelen waar jou behoeftes liggen en waar je mogelijkheden liggen. Tijdens dit proces wordt je zelfaccepterend, zelfoplossend, zelflerend en zelfsturend vermogen vergroot.
Jouw proces van persoonlijke ontwikkeling krijgt uiteindelijk vorm in jouw persoonlijke LifeDesign.   
 
Na een traject van lifecoaching ervaren mensen meer balans, meer kracht,
meer geluk, meer zelfvertrouwen en meer succes.
 
Feeling4Coaching onderscheidt zich van andere coaches door het brede werkterrein van de 4 sferen, door betrokkenheid, door diepgang en door het gebruik van 2012-energie die dit hele proces sneller en makkelijker laat verlopen dan gebruikelijk.
 
Tot ziens bij Feeling4Coaching !
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint